Skip to main content

Table 2 Full text and scoring grid of the original ORTO-15 and the Hungarian version, ORTO-11-Hu

From: When eating healthy is not healthy: orthorexia nervosa and its measurement with the ORTO-15 in Hungary

English original Hungarian version
1. When eating, do you pay attention to the calories of the food? 1. Ha eszik, figyel az étel kalóriatartalmára?
2. When you go in a food shop do you feel confused? 2. Ha bemegy egy élelmiszerboltba, zavartnak érzik magát?
3. In the last 3 months, did the thought of food worry you? 3. Az utóbbi három hónapban az étel gondolata aggasztotta Önt?
4. Are your eating choices conditioned by your worry about your health status? 4. Ételválasztásának feltételévé vált-e az egészségi állapota miatti aggódás?
5. Is the taste of food more important than the quality when you evaluate food? 5. Az étel íze fontosabb, mint a minősége, amikor az ételt értékeli?
6. Are you willing to spend more money to have healthier food? 6. Hajlandó több pénzt költeni egészségesebb ételekre?
7. Does the thought about food worry you for more than three hours a day? 7. Az ételekről szóló gondolatok naponta több mint három órán át aggasztják?
8. Do you allow yourself any eating transgressions? 8. Megengedi magának az étkezési szabályok áthágását?
9. Do you think your mood affects your eating behavior? 9. Gondolja, hogy hangulata befolyásolja étkezését?
10. Do you think that the conviction to eat only healthy food increases self-esteem? 10. Gondolja, hogy az a meggyőződés, hogy csak egészséges ételt egyen, növeli az önbecsülést?
11. Do you think that eating healthy food changes your life-style (frequency of eating out, friends, …)? 11. Gondolja, hogy az egészséges étel evése megváltoztatja az életstílusát? (az otthon kívül evés gyakorisága, barátok…)?
12. Do you think that consuming healthy food may improve your appearance? 12. Gondolja, hogy egészséges ételek fogyasztása javíthatja a megjelenését?
13. Do you feel guilty when transgressing? 13. Bűnösnek érzi magát, ha kihágást követ el?
14. Do you think that on the market there is also unhealthy food? 14. Gondolja, hogy a piacon vannak egészségtelen ételek is?
15. At present, are you alone when having meals? 15. Általában egyedül van, amikor eszik?
Answer categories: Válaszlehetőségek:
Always – Often – Sometimes – Never Mindig - Gyakran – Néha - Soha
Scoring grid for ORTO-15 test responses, items responses
Always – Often — Sometimes — Never
Items Scooring
 2-5-8-9 4 3 2 1
 3-4-6-7-10-11-12-14-15 1 2 3 4
 1-13 2 4 3 1